Výtvarná výchova


Předmět výtvarná výchova je povinný pro všechny studenty 1. a 2. ročníku šestiletého studia v celkovém rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku šestiletého studia a v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia navštěvují studenti dle svého výběru buď hudební nebo výtvarnou výchovu v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.31.8.2013

Maturitní témata VV 2013/2014


zde

30.8.2012
UČEBNICE VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Průvodce výtvarným uměním 1-5;
autoři: Pavel Šamšula, Jan Adamec, Pavel Bláha

Dějiny umění, díly 1-10; ODEON

Časopisy: Výtvarná výchova, Keramika a sklo


UČEBNY VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Výuka probíhá ve specializované učebně výtvarné výchovy a v keramické dílně.
POSLÁNÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Výtvarná výchova je předmět, na který jsou obecně vzato různé názory, které jsou mnohdy velmi protichůdné. Od názoru, že jde o předmět v dnešním technickém světě zbytečný, shovívavě tolerovaný s minimálními nároky na výsledný efekt výuky až po vědomí, že výtvarná kultura zasahuje a propojuje určitým způsobem všechnu lidskou činnost. V odborném tisku se čím dál více objevují hlasy, které pokládají výtvarnou výchovu za velice důležitou součást rozvoje lidské osobnosti. Rozvíjení fantazie, schopnost tvůrčího myšlení a cítění, schopnost komunikace prostřednictvím výtvarných prostředků a autoreflexe, to všechno jistě svědčí o nezastupitelném významu tohoto předmětu.

Na gymnáziu v Třinci byly vytvořeny dobré podmínky mimo jiné i tím, že byla zřízena keramická dílna s elektrickou pecí pro výpal keramiky. Tento počin se setkal s velkým ohlasem ze strany studentů, kteří mnohdy, jak se zdá, dávají přednost modelování před ostatními výtvarnými technikami. Vzniklo již mnoho keramických plastik, některé jako maturitní práce, jiné v hodinách výtvarné výchovy. Celá řada plastik byla vytvořena pro ekologické konference nebo k výročí gymnázia. Značné množství výtvarných prací studentů našlo uplatnění v prostorách Domu s pečovatelskou službou Senior v Bystřici nad Olší.

Tvůrčí inspirace studentů vychází z několika zdrojů. Jedním z nich je poznávání proměn výrazových prostředků výtvarného umění od jeho počátků až po současnost. Další inspirace je podmíněna tématy, která vedou studenty k hlubšímu uvažování o životě a jeho hodnotách.

Předchozí aktivity i prezentace výtvarného snažení studentů v Galerii Trisia v Třinci jasně dokládají velký tvůrčí potenciál studentů, který je možné probouzet vhodnou inspirací a vedením.

Mám za to, že výtvarná výchova může svým nezastupitelným způsobem posílit etickou a estetickou vnímavost mladého člověka.

Petr Boreček


PROJEKT ZEMĚ - DOMOV NÁS VŠECH

V pondělí 1. 6. 2009 vyvrcholilo celoroční úsilí studentů a učitelů výtvarné výchovy vernisáží výstavy Země - domov nás všech. Úvodního slova se ujala Mgr. Lenka Klepaczová, o kulturní program se zasloužili studenti gymnázia; zvláštní zájem vzbudila recitace veršů čerstvého maturanta Jana Delonga, jehož poezie přímo reflektovala téma celého projektu. Vernisáže se zúčasnila i místostarostka Třince PhDr. Milada Hejmejová.

Výstava je instalována v Galerii Trisia a je připravena ke shlédnutí do 24. června.
(otevřeno po 9-12 a 13-17, út 13-17, st 9-12 a 13-17)

Příprava výtvarných prací k projektu:Cíle projektu (pdf)ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Pod modrou oblohou - soutěž v malování na počítači pro 1. a 2. ročník šestiletého gymnázia.


21.5.2009
Zveme Vás na
VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA TŘINEC
na téma

ZEMĚ - DOMOV NÁS VŠECH

vernisáž proběhne v pondělí 1. června 2009 v 17 hodin v Galerii Trisia
výstava potrvá do 24. června

pozvánka ke stažení (pdf)
4.2.2009
NÁVŠTĚVA FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY26.1.2009 jsme měli možnost prohlédnout si jednotlivé ateliéry této školy. Překvapila nás jejich četnost. Nejdéle jsme se zdrželi v ateliéru kresby a grafiky. Právě zde probíhala obhajoba klauzurních prací. Obdivovali jsme práce studentů a zároveň jsme se seznamovali s různými technikami. Náš průvodce nás provedl ateliéry malby, sochařství a intermediální techniky. Tak se nám podařilo nakouknout do "světa umělců".

22.1.2009
V rámci Dne otevřených dveří nás návštěvníci viděli při tvorbě tzv. benzínových papírů. Ty využijeme v hodinách VV pro další tvůrčí práci.http://www.gymtri.cz/ok/all/35ad/data/ostatnijn/galerie2010/index.html
Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390