6.8.2012

Název projektu: Podpora přírodovědných předmětů
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/20.01213
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů, které umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Realizací projektu bude modernizováno 10 učeben přírodovědných předmětů včetně pořízení vybavení a ve vybraných školách budou realizovány stavební úpravy a úpravy elektroinstalace.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje jsou hrazeny Moravskoslezským krajem.

15.3.2012

Název projektu: Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/17.01163
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Předmětem projektu je modernizace sportovního areálu pro výuku tělovýchovy a pro rozvoj volnočasových aktivit, což přispěje ke zlepšení výuky TV na gymnáziu, rozvoji kroužků pořádaných Gymnáziem a vytvoří se komplexní nabídka prostor pro sportovní volnočasové aktivity. Nově vznikne hřiště s umělým povrchem, čtyřproudová atletická dráha, rozběhová dráha pro skok daleký, antukové vržiště pro vrh koulí a tartanové doskočiště. Dále budou vybudovány přístupové chodníky k dílčím sportovištím, relaxační plochy a travnaté plochy.

Projekt bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů.

Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390