CAMBRIDGE CENTRE PARTNER INSTITUTION

29.10.2012

PŘEDÁVÁNÍ CAMBRIDGESKÝCH CERTIFIKÁTŮV pátek 7. září 2012 proběhlo v aule naší školy slavnostní předávání cambridgeských certifikátů FCE jak současným, tak už i bývalým studentům za účasti jejich rodičů. Certifikáty studentům předala ředitelka Cambridge Centra ve Frýdku-Místku Mgr. Monika Korbelová. Studenty přišlo podpořit i vedení naší školy – ředitelka Mgr. Romana Cieslarová a zástupkyně ředitele RNDr. Bibiana Kučírková. Předáním certifikátů tak vyvrcholila dvouletá práce vyučujících angličtiny Mgr. Zlatky Bichlerové a Mgr. Vilmy Sikorové. Doufáme, že se tato událost zařadí mezi pravidelné každoroční akce pořádané naší školou.

Všem studentům ještě jednou BLAHOPŘEJEME!


29.10.2012

PŘÍPRAVNÉ KURZY FCE


Ve školním roce 2012/2013 zahajujeme v měsíci září dva nové první ročníky kurzu FCE (vyučující Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Vilma Sikorová) a pokračuje 2. ročník pod vedením Mgr. Libuše Raszkové a Bc. Barbory Zawiszové. V současné době Vám tyto kurzy zároveň ulehčí přípravu ke státním maturitám, neboť systém zkoušek je velmi podobný – FCE zkouška je však náročnější. Bližší informace u vyučujících AJ nebo na nástěnce ve 3. patře. Vysvětlení kurzu FCE zde.

Mgr. Zlatka Bichlerová


29.10.2012

CAMBRIDGESKÁ ZKOUŠKA FCE POPRVÉ U NÁS VE ŠKOLENaše škola se ve školním roce 2011/2012 stala partnerskou školou Cambridge Centra ve Frýdku-Místku, proto naši studenti mohli poprvé skládat cambridgeskou zkoušku FCE v budově naší školy. Prvních 13 studentů se 5. června podrobilo ústní části zkoušky – Speaking - a o týden později, 12. června, se v aule naší školy konala druhá část zkoušky: Reading, Writing, Use of English a Listening. Zkouška byla časově velmi náročná, trvala od 9 do 14 hodin. Aula naší školy se ukázala být důstojným a akusticky vhodným místem pro psaní testu. Těchto 13 studentů skládalo tzv. „paper-based exam“ (klasickou zkoušku). 14. července skládali zbývající studenti „computer-based exam“, která se uskutečnila také v budově naší školy, ale tentokrát v počítačové učebně.

Všem studentům přejeme, aby jejich výsledky u zkoušky byly co nejlepší. Po prázdninách bude pokračovat v přípravě na FCE 2. ročník Mgr. Libuše Raszkové a Bc. Barbory Zawiszové a nově budou otevřeny 1. ročníky, které povedou Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Vilma Sikorová. Bližší informace najdete buď na webových stránkách angličtiny, nebo na nástěnce ve 3. patře.
Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390