Hudební výchova

31.8.2013

Maturitní témata HV 2013/2014


zde.

16.2.2013
24.11.2012

M – VOX 2012/2013


12. ročník regionální přehlídky uměleckých aktivit středoškolské mládeže je již historií a znovu dokázal, že má v našem školním životě své oprávněné místo. Žáci měli příležitost předvést své schopnosti v oblasti recitátorského umění, sólového a sborového zpěvu. Své umění předvedly také hudební skupiny. Celý text zde.

30.8.2012

M – VOX 2012


Dne 16. 11. 2012 se aule školy uskuteční 12. ročník přehlídky kulturních aktivit žáků středních škol. Pro zájemce o vystoupení více informací zde.

27.2.2012

Hudební výchova


Předmět hudební výchova je povinný pro všechny studenty 1. a 2. ročníku šestiletého studia v celkovém rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku šestiletého studia a v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia navštěvují studenti dle svého výběru buď hudební nebo výtvarnou výchovu v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.


UČEBNICE HUDEBNÍ VÝCHOVY
1. a 2. ročník šestiletého studia pracuje podle učebnic SPN a.s., Hudební výchova pro 8. a 9. ročník základní školy.

1. a 2. čtyřletého studia a 3. a 4. ročník šestiletého studia pracuje podle učebnic SPN a.s., Hudební výchova 1, 2 pro gymnázia.

Další materiály:
Populární hudba ve škole - zpíváme a hrajeme, autor Jan Prchal
Populární hudba ve škole - posloucháme, autor Jan Prchal
Zpěvníky: Já písnička 1, 2, 3; časopis Hitbox


V rámci hudební výchovy jsou každý rok připravovány tyto akce:
M-VOX - mezinárodní přehlídka hudebních a divadelních činností středoškolské mládeže.
Pěvecká soutěž (interní)


UČEBNA HUDEBNÍ VÝCHOVY
SBOROVÝ ZPĚVSborový zpěv má na třineckém gymnáziu dlouholetou tradici. Ve školním roce 1977/78 vznikl v rámci nepovinné hudební výchovy Dívčí sbor Gymnázia Třinec, který byl dlouhá léta veden sbormistrem Václavem Štývarem. Po jeho odchodu do důchodu práci se sborem převzaly vyučující hudební výchovy Mgr. Alena Macošková a Mgr. Karla Demelová.

V současné době sbor pracuje pod vedením Mgr. Vlasty Liberdové. Během let se měnil repertoár sboru, ale i jeho složení. Ve sboru začali zpívat také chlapci a tomu jsme částečně přizpůsobili i repertoár (písně pro smíšené sbory).

V repertoáru máme úpravy lidových písní, spirituály, umělé písně z oblasti populární hudby. Sbor se účastní vystoupení především v rámci školních kulturních programů, vystupuje na M-VOXu, každým rokem zpívá na nesoutěžní přehlídce třineckých sborů pořádané ŠDS DDM Třinec, atd.


M-VOX

Koná se od roku 2000, projekt vymyslel a poprvé realizoval tehdejší učitel hudební výchovy pan Václav Štývar. Příspěvek poskytuje město Třinec, probíhá pravidelně každý rok, při organizaci pomáhají i studenti, ohlas je velký.
Festival M-VOX je přehlídkou středoškolské činnosti studentů v oblasti vokální, instrumentální, recitační, taneční i herecké. Je otevřen různým žánrům hudby, dramatickým oborům, i folklóru. Účelem je jednak rozvíjet tvůrčí schopnosti studentů v těchto sférách a jednak propagovat město Třinec a reprezentovat Gymnázium Třinec. Studenti mají možnost sledovat, jak pracují jejich vrstevníci na jiných školách v okolí Třince a to i v Polsku nebo na SlovenskuZAJÍMAVÉ ODKAZY

Classic Cat (EN) - knihovna odkazů na nahrávky vážné hudby

Piano Society (EN) - společnost interpretů klavírní hudby - mnoho nahrávek (i výborných)

Přehled dějin hudby českého muzikologa Bohuslava Vítka. Vyloženě faktografický.

Velmi stručně dějiny hudby (CZ) a history of music (EN) na webu Radio Praha.

Český hudební slovník osob a institucí - podrobná hesla širokého spektra osobností hudebního života (skladatelé, interpreti, vědci...) - stále se doplňuje (tedy např. excelentní a rozsáhlý Janáček, naopak zcela chybí Dvořák)

Czech Music - Česká hudba - sekce Osobnosti nabízí medailonky obrovského množství osobností české hudby. Vhodné pro rámcové seznámení se s životy a díly mnoha českých skladatelů (velmi přijatelná délka textů).

Hudební teorie podle Yuhůa - v určitých aspektech kontroverzní, ale zajímavá a přehledná hudební nauka.2008/2009
GENER SALICRÚ NA GYMNÁZIUNa pondělí 26. a úterý 27. ledna 2009 se nám podařilo získat zajímavého hosta. Na gymnázium zavítal Gener Salicrú i Soler, klarinetista a kunsthistorik z katalánského města Mataró (poblíž Barcelony), který od září 2008 do ledna 2009 pobýval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Pozvání přijal po úspěšném hostování na vánočním koncertu Štývarova dětského sboru v Třinci, kde vystoupil s První rapsodií pro klarinet Clauda Debussyho.

Debussyho rapsodii zahrál během dvou dní na gymnáziu celkem pětkrát i našim studentům. Interpretaci předcházel v hodinách rozbor impresionismu jako uměleckého směru (zvláště ve výtvarném umění) a krátká debata nad vybranými úryvky skladby. Samotné provedení pak dalo posluchačům šanci prohlédnout si z bezprostřední blízkosti techniku hry na klarinet či klavír a konfrontovat "řeč" impresionismu výtvarného a hudebního; v některých hodinách se posléze rozvířila i inspirativní diskuse nad skladbou.

Díky veskrze pozitivnímu přijetí studenty považuji dvoudenní návštěvu Genera Salicrú na gymnáziu za velmi příjemnou událost. Studenti měli šanci si zblízka prohlédnout a poslechnout muzikanta vybaveného výborně technicky i tónově a téměř osobně se dotknout díla velkého skladatele.

Podobně aktivní byl Gener Salicrú i v hodinách španělského jazyka, kterých se zúčastnil. Sám jsem velmi vděčný za možnost zahrát si se skvělým hudebníkem. Děkuji za všechny zúčastněné!

Jan Nowak


PĚVECKÁ SOUTĚŽ 2009

Dnes 10. března se na gymnáziu uskutečnil další ročník pěvecké soutěže. Počet soutěžních čísel se vyšplhal na devět, z toho byla jedna kapela, dvě dua a celkem šest sólistů. Pěvecké kvality hodnotila odborná porota ve složení MgA. Zlatica Berkyová, Mgr. Karla Demelová, Mgr. Ladislav Vrátný (zároveň moderátor soutěže) a Václav Štývar.

Ve výsledném hodnocení zaujala porotu nejvíce Eliška Morcinková ze 6.B, která se stala se ziskem 108 bodů (z celkových 120 možných) vítězkou soutěže.
V těsném pořadí následovali
Michal Worek (4.D) se 106 body,
Silvie Klosková (3.D) se 101 body a
Nikol Turoňová (3.B) se 100 body.

Potlesk za předvedený výkon patří i zbývajícím sólistkám Veronikám Gorné (1.B) a Walachové (1.C), dvěma dvojicím Miroslava Kretková (4.B) + Silvie Klosková (3.D) a Jan Szlaur (5.C) + Eva Knirschová (4.C), a jediné kapele ve složení Radek Kyselý (1.C), Magdaléna Samková j.h., Magdaléna Mohelová (4.C), Rostislav Sikora (4.C), Tomáš Beier (4.C) a Jiří Kyselý (6.C).stáhněte si plakát pěvecké soutěže (pdf)

Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390