Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání

Interaktivní výuková aplikace - Můj pracovní sešit

stránky projektu
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/.1.1.07.11.00.40
  • Datum zahájení realizace projektu: 1.11.2008
  • Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2010
19.12.2008

Zkvalitnění výuky na gymnáziu

Hlavní zárukou kvalitního vzdělávání mladé generace jsou především kvalifikovaní a pracovně motivovaní učitelé. Proto se pedagogové třineckého gymnázia přihlásili do grantového projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byli úspěšní a v září získali finanční podporu Moravskoslezského kraje na projekt s názvem Interaktivní výuková aplikace „Můj pracovní sešit“. Záměrem takových projektů, podporovaných EU, je zlepšit přípravu pedagogů, zajistit přístup k informačním a komunikačním technologiím (ICT), zvýšit zájem o studium přírodovědných oborů, učinit učení přitažlivějším. Cílovou skupinou projektu jsou žáci a učitelé Gymnázia Třinec. Vytvořená interaktivní aplikace umožní rozvoj žákům mimořádně nadaným i individuální tempo žákům znevýhodněným.

Hlavním cílem projektu je využívání moderních metod výuky založených na ICT ve výuce nepočítačových předmětů a realizace kvalitního vzdělávání učitelů. Obsahem projektu budou v první fázi víkendová školení zaměřená na vytvoření metodických týmů, jejich efektivní spolupráci a komunikaci. Školení budou mít formu workshopů. V druhé fázi absolvují vyučující metodické semináře zaměřené na moderní formy a metody výuky. Ve třetí fázi proběhne tvorba interaktivní výukové aplikace „Můj pracovní sešit“ a v závěrečné fázi bude tato zařazena do výuky a ověřována její efektivita. Průběžně budou vybrané školy regionu seznamovány s tvořenou výukovou aplikací a možnostmi jejího využití. Celkovým výsledkem bude interaktivní výuková aplikace „Můj pracovní sešit“ vytvořená pro dva přírodovědné předměty – biologii a zeměpis. Projekt uzavře závěrečná konference, kde budou předány zkušenosti s tvorbou a realizací grantových projektů. Na projektu se bude podílet celkem 15 pracovníků gymnázia (13 pedagogů a dva administrativní pracovníci) a bude trvat 25 měsíců.


Realizační tým


Warning: include(tabulka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ftp/archiv.gymtri.cz/www/ok/novis/aktuality.php on line 24

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'tabulka.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5:/usr/share/php') in /home/ftp/archiv.gymtri.cz/www/ok/novis/aktuality.php on line 24
Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390