Přijímací řízení v roce 2014


10.10.2013

Informace k přípravným kurzům


 • Od ledna 2014 se budou na našem gymnáziu konat pro uchazeče o studium přípravné kurzy, které mohou přispět ke kvalitnější přípravě uchazečů na přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky. Kurzy budou zahájeny v úterý 14. 1. 2014 v 15. 30 h.
 • Závaznou přihlášku si můžete stáhnout zde.
 • Kurz tvoří 10 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a 10 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky. Účastníci kurzu obdrží rovněž materiály k dalšímu procvičování.
 • Kurzy budou vždy v úterý od 15. 30 h do 17.40 h (1 lekce z ČJ, 1 lekce z M a 10minutová přestávka).
 • Termíny konání kurzů: 14.1., 21.1., 4.2.,11.2.,18.2.,4.3.,11.3.,18.3.,25.3.,1.4. 2014. (Právo na změnu termínu vyhrazeno.)
 • Vyplněnou přihlášku je nutno doručit do 15. prosince 2013, a to buď osobně na sekretariát gymnázia, nebo poštou na adresu školy. Oskenovanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce přihlašovaného dítěte můžete poslat také e-mailem na adresu sekretariat@gymtri.cz.
 • Zařazení přihlášeného zájemce do kurzu potvrdíme e-mailem na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce.
 • Cena přípavného kurzu z jednoho vyučovacího předmětu činí 600 Kč, celková cena za kurzy z obou předmětů 1000 Kč. Kurzy budou realizovány, přihlásí-li se alespoň 10 zájemců.
 • Platbu kurzovného realizujte prosím až poté, co obdržíte e-mailem informaci o zařazení vašeho dítěte do kurzu.
 • Možnosti platby:
  - bezhotovostně: kdykoli do 10. 1. 2014 na číslo účtu 18730781/0100 (var. symbol = datum narození přihlášeného dítěte, do poznámky jméno přihlášeného dítěte)
  - hotově: do 13. 1. 2014 v pokladně školy (kdykoli v pondělí 12-16 h, úterý-pátek 8-12 h).
 • 26.9.2012

  Základní informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2014-15  • Formuláře přihlášek ke studiu na střední škole jsou ke stažení ZDE.
  • Na přihláškách na gymnázium nemusí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
  • Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1.kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 15. března 2014.
  • Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se bude konat 22. dubna 2014 (1. termín) a 23. dubna 2014 (2. termín).
  • Přijímací zkoušky budou opět v celém Moravskoslezském kraji na všech státních SŠ jednotné, tentokrát i pro uchazeče o víceletá gymnázia. Zkoušky budou mít formu písemných didaktických testů z jazyka českého a z matematiky, z důvodu vyšší objektivity do nich bude zařazeno 20 % široce otevřených úloh.
  • Jednotnou přijímací zkoušku budou muset vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání v ZŠ.
  • Vedle výsledků přijímací zkoušky budou o přijetí uchazeče ke studiu rozhodovat i další kritéria: prospěch uchazeče v posledních dvou ročnících ZŠ (tj. prospěch z 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy v případě uchazeče o čtyřleté studium, prospěch ze 6. třídy a z 1. pololetí 7. třídy v případě uchazeče o šestileté studium) a úspěchy v krajských a ústředních kolech soutěží MŠMT.
  • Od ledna 2014 se budou na našem gymnáziu konat pro uchazeče o studium přípravné kurzy, které přispějí ke kvalitnější přípravě na přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky.
  Gymnázium, Třinec,
  příspěvková organizace
   
  Třinec, Komenského 713, 739 61
  sekretariat@gymtri.cz
  tel: 558 325 284
  ID: cvrqybw....IČ: 00601390