Informace o studiu

1.9.2013

Předměty pro společnou část MZ ve šk. roce 2013/14


V rámci společné části maturitní zkoušky bude každý žák povinně skládat zkoušku z českého jazyka a literatury a dále si bude moci vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. U zkoušky z cizího jazyka si může žák vybírat z těchto možností: jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

V případě nepovinných zkoušek si ve společné části maturitní zkoušky žáci budou moci zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky, a to z cizího jazyka nebo matematiky.
1.9.2013

Profilová část maturitní zkoušky


Nabídku povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturtiní zkoušky naleznate zde. Maturitní témata jsou zveřejněna v sekcích jednotlivých vyučovacích předmětů.
17.4.2013

Pokyny k podání žádosti o prospěchové stipendium RS


Pokyny k podání žádosti o prospěchové stipendium RS
4.10.2010

Školní seznam literárních děl a témata pro zpracování školních zkušebních úloh ústní zkoušky z cizích jazyků

Sezanam literárních děl je uveřejněn na webových stránkách v sekci Předměty - Český jazyk. Seznam témat z cizích jazyků najdete ZDE
.
1.10.2010

Informace k nové maturitě naleznete na webové stránce:www.novamaturita.cz.

Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390