Školská rada

12.10.2008

Zřizovací listina byla vydána dne 13.7.2005 a školská rada byla zřízena ke dni 1.9.2005. Školská rada při Gymnáziu Třinec bude ve volebním období 2011 - 2014 pracovat v tomto složení.Členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - rektor VŠB-TU Ostrava - předseda
  • Ing. Michael Trojka - člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva MSK

Členové voleni z pedagogického sboru:

  • Bc. Barbora Zawiszová - učitelka
  • Mgr. Pavel Sikora - učitel

Členové zvoleni ze zákonných zástupců a zletilých žáků:

  • Ing. Ivo Žižka - ředitel pro personalistiku a administrativu, Třinecké železárny a.s.
  • Miroslav Vrbovský - předseda sdružení rodičů


Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390