Environmentální výchova

9.5.2013

Den Země

Dne 23.4.2013 se naše škola zapojila do úklidu města Třince. Měli jsme za úkol posbírat veškeré odpadky v okolí školy, ale také v okolí Křivce. Do akce byly zapojeny všechny první ročníky, které se do akce pustily s vervou a nesbírali jen odpadky, ale i vyhozené mikrovlnky, pneumatiky apod. Pytle, které jsme měli k dospozici jsme beze zbytku naplnili a myslím, že nejeden z nás se při pohledu na tu velkou hromadu hluboce zamyslel. Všem zúčastněným studentům děkujeme.
25.3.2008
Environmentální výchova se na gymnáziu nevyučuje jako samostatný předmět. Je začleněna do jednotlivých předmětů, především do zeměpisu a biologie.

Dlouhodobé cíle


Dlouhodobé cíle vycházejí z analýzy podmínek školy k EVVO a ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice.

Dlouhodobé cíle:
  1. Ekologizace provozu školy
  2. Zvyšování informovanosti a angažovanosti vyučujících i studentů


Roční plán EVVO


Plán environmentální výchovy ve školním roce 2013/2014.

Oblasti působení


Gymnázium působí v rámci environmentální výchovy v těchto oblastech:

  1. Uplatnění ekologických aspektů v jednotlivých předmětech
  2. Spolupráce a kontakty s organizacemi zabývajícími se péčí o životní prostředí


Projekty:

  1. Den čistoty (úklid okolí školy)
  2. Recyklohraní


Odkazy:

Odkazy na www stránky o životním prostředí.

Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390