Anglický jazyk

Maturitní okruhy - státní
Maturitní témata - profilová

5.10.2013

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ


Generální ředitelství pro překlady Evropské komise vyhlašuje soutěž pro studenty EU narozené v roce 1996. Soutěž se koná 28. 11. 2013 na gymnáziu. Studenti mohou překládat soutěžní text v rozsahu A4 z jakéhokoli úředního jazyka EU s pomocí slovníku. Každý překlad vyhodnotí tým profesionálních překladatelů EU. Vítěz v ČR se s doprovodem zúčastní slavnostního předání cen v Bruselu.

Máš chuť vyzkoušet si práci překladatele?

Přihlas se do 15. 10. u Mgr. Brukové, kabinet 217.
24.9.2013

SPORTOVNĚ JAZYKOVÝ DEN TŘÍD 4.A,B A 2.D - VÝSLEDKY


Absolutní pořadí
1. místo – J. Mravec, J. Zoubek, O. Zoubek, 4.B
2. místo – J. Cienciala, M. Fargač, M. Mrajca, 4.B
3. místo – V. Konderla, D. Lasota, D. Martynek, 4.B

Gratulujeme vítězům, děkujeme Mgr. D. Siwé za organizaci soutěže a všem vyučujícím, kteří pomáhali na stanovištích.
11.9.2013

STAŇ SE SPONZOREM ANGLICKÉ KNIHOVNIČKY


Máte doma knihu v originále, se zrcadlovým překladem nebo zjednodušenou verzi originálu? Už jste si ji přečetli a nyní se na ni jen práší? Věnujte nám ji k rozšíření anglické knihovničky, kde si ji mohou zapůjčit studenti.

Knihy můžete přinést Mgr. Brukové, kabinet 217 nebo vyučujícím AJ.
9.9.2013

SPORTOVNĚ JAZYKOVÝ DEN 4.A,B A 2.D


Termín: pátek 20.9.2013

Místo konání: třinecký lesopark

Sraz: 4.B, 2.D v 10.00 odchod od školy v doprovodu vyučujícího – tenisové kurty na Lesní,4.a v 10.15 odchod od školy v doprovodu vyučujícího - tenisové kurty na Lesní, ráno výuka dle rozvrhu

Organizace: Třídy si předem utvoří tříčlenné hlídky. Akce se koná za každého počasí. S sebou psací potřeby, sportovní oblečení a obuv. Na startu a v cíli možno zakoupit občerstvení.

Pravidla soutěže: Na trase je 7 stanovišť, 8. je v cíli. Trasa je popsána anglicky. Na každém stanovišti bude jeden úkol v AJ a jeden úkol v jiném jazyce dle vašeho výběru. Hodnotí se výsledný čas a správnost odpovědí.

Případné dotazy u vyučujících AJ.

Po absolvování trasy končí výuka.

Vyhlášení výsledků v úterý 24.9.2013 v 9.40 v aule.
7.9.2013

PŘÍPRAVNÉ KURZY FCE


I v letošním školním roce zahajujeme v měsíci září dva nové první ročníky kurzu FCE / vyučující Bc. Barbora Zawiszvá a Mgr. Vilma Sikorová/ a pokračuje 2. ročník pod vedením Mgr. Vilmy Sikorové a Mgr. Zlatky Bichlerové. V současné době Vám tyto kurzy zároveň ulehčí přípravu ke státním maturitám, neboť systém zkoušek je velmi podobný – FCE zkouška je však náročnější. Bližší informace u vyučujících AJ nebo na nástěnce ve 3. patře. Vysvětlení kurzu FCE zde.
Zájemci o CAE se prosím hlaste u Mgr. Zlatky Bichlerové. V případě alespoň 10 zájemců bude otevřen 1. ročník kurzu připravujícího na tyto zkoušky.
7.9.2013

OPĚT DO ANGLIE


Upozorňujeme zájemce, že zájezd je již naplněn a hlásit se můžete jako náhradníci bez finanční zálohy. Další podobný zájezd budeme organizovat ve šk. roce 2015/2016.
7.9.2013

Cambrigdeská zkouška FCE


Dalších 25 studentů naší školy úspěšně složilo v letním termínu cambridgeskou zkoušku FCE. Tato zkouška proběhla jak v budově naší školy v počítačové učebně a studenti znali své výsledky do 14 dnů od jejího vykonání, tak ve Frýdku - Místku, kde ji zájemci dělali v tzv. papírové podobě.
Blahopřejeme těm, kteří už mají zkoušku zdárně za sebou, a přejeme hodně úspěchů všem, kteří ji teprve budou dělat.

Děkujeme Mgr. Libuši Raszkové a Bc. Barboře Zawiszové za přípravu většiny studentů na tuto zkoušku.
7.8.2013

OPĚT DO ANGLIE
Po roční pauze pro Vás připravujeme studijně poznávací zájezd do Anglie, během kterého si budete moci procvičit svoje znalosti angličtiny. Příznivci klasických památek se mohou těšit na Stonehenge, Windsor, Eton nebo na Shakespearovo rodiště Stratford nad Avonou či na Brighton, Oxford a Londýn. Zájemcům o sport nabídneme návštěvu fotbalového stadionu v Chelsea, budoucím novinářům prohlídku BBC v Londýně a spoustu dalších atrakcí. Nechte se překvapit. Bližší informace o zájezdu obdržíte počátkem září.
20.6.2013

DOPORUČENÉ UČEBNICE

ANGLICKÝ JAZYK A ANGLICKÁ KONVERZACE 2013/2014

18.6.2013

Soutěž Gate


V pondělí 17.6. 2013 se v ostravské jazykové škole Pygmalion konalo krajské kolo soutěže Gate. Naši školu reprezentovali tři studenti předmaturitních ročníků, kteří úspěšně zvládli školní a okresní kolo. Vítězem krajského kola se stal student 3. E Roman Byrtus ze skupiny Mgr. Dagmar Siwé.
Gratulujeme.
12.6.2013

Europe is My Home


Martina Burková a Tadeáš Cienciala, studenti 2.B ze skupiny Bc. Zawiszové, vyhráli celorepublikovou korespondenční soutěž časopisu R+R. Zpracovali projekt na téma Europe is My Home. Porota ocenila celkový dojem, obsahovou, ale také grafickou úroveň projektu.
Gratulujeme.
30.5.2013

Soutěž Gate


Ve středu 29.5. se konalo okresní kolo soutěže Gate. Naši studenti obsadili stupně vítězů a postupují do krajského kola, které se bude konat 17. 6. v Ostravě.
1. místo – Roman Byrtus 3.E
2. místo – Beata Krenželoková 5.A
3. místo – Petra Macháčová 5.B

Gratulujeme a držíme palce.
22.5.2013

Soutěž Gate


Ve čtvrtek 16.5. se konala soutěž Gate určená pro předmaturitní ročník. Na základě přečtené knihy This Rough Magic od Mary Stewartové studenti vyplňovali test připravený jazykovou školou Pygmalion. Na prvním místě se tentokrát umístili čtyři studenti, kteří měli test bez jediné chyby. Do okresního kola, které se bude konat 29.5., postoupili - Roman Byrtus 3.E, Beata Krenželoková 5.A, Petra Macháčová 5.B a Tereza Šimková 5.B.
Gratulujeme a držíme palce.
17.5.2013

Cambrigdeská zkouška FCE


11 studentů naší školy úspěšně složilo v jarním termínu cambridgeskou zkoušku FCE. Tato zkouška proběhla v budově naší školy v počítačové učebně a studenti znali své výsledky do 14 dnů od jejího vykonání. Další skupina studentů se na tuto mezinárodně uznávanou zkoušku chystá jít v červnu. Blahopřejeme těm, kteří už mají zkoušku zdárně za sebou, a přejeme hodně úspěchů všem, kteří ji teprve budou dělat.

Děkujeme Mgr. Libuši Raszkové za přípravu studentů na tuto zkoušku.
2.5.2013

How to prepare a good presentation


Komise učitelů AJ se rozhodla stanovit jednotná pravidla pro přípravu prezentací a jejich hodnocení. Bližší informace a kritéria známkování zde.
1.5.2013

National Literary Award for Young Writers


Gymnázium PORG ve spolupráci s Lidovými novinami vyhlásilo literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce. Soutěžící mají napsat povídku v angličtině v maximální délce 1 500 slov na téma "View from the Top". Vítězové zveřejnění na webové stránce www.porg.cz obdrží cenu ve výši 10 000 korun a absolutní vítěž bude pozván, společně s jedním rodinným příslušníkem, na třídenní výlet do Edinburghu.

Všem, kteří povídku napsali, držíme palce.

1.5.2013

Seniorgymnázium


Studenti angličtiny se zapojili do projektu Seniorgymnázium. Jedná se o přednášky na různá témata pro třinecký Klub důchodců. O svém ročním studijním pobytu v USA přednášel M. Pavlas a o cestě na Nový Zéland J. Macek.

Za příkladnou reprezentaci školy děkujeme.

4.4.2013

Lessons with native speakers


V úterý 2. 4. 2013 měli studenti hodiny vedené americkými studenty ze středních a vysokých škol. Angličtinu si procvičili formou her zaměřených na opakování slovní zásoby a gramatiky. V závěru hodiny došlo také na dotazy o USA a ČR. Pro všechny to byla vítaná změna ve výuce a praktické ověření znalostí jazyka.

Za organizaci děkujeme Bc. B. Zawiszové.

27.3.2013

English can be fun


4.B practised the topic Shopping practically. Some shop assistants were really persuasive.

19.3.2013

Let´s celebrate St. Patrick´s Day!

Win a cake for your class!


Vítězem soutěže se stala třída 3.B - za originální plakáty, stoprocentní účast v zeleném, barvu vlasů, nehtů a hlavně za ochotu fotit se ještě před osmou hodinou.

Vítězi se ale staly všechny třídy, které se zapojily. Nebylo lehké vybrat, kdo bude první. Obrovskou konkurencí byla i 4.A, 2.D a 5.A se svou originálně vyzdobenou třídou nebo 2.A a 5.B se svými nápaditými doplňky. U všech jsme také ocenily podporu a aktivní účast třídních učitelů.

Poděkování patří také učitelům angličtiny a všem, kteří akci propagovali. Doufáme, že ty, co dort nezískali, jsme neodradili a za rok to možná vyjde.

12.3.2013

Soutěž Cambridge Competition
Děkujeme soutěžícím z 2.A a 2.B za účast v soutěži Cambridge Competition 2012-13, která probíhala od listopadu 2012 do konce února 2013. Do soutěže se zapojilo téměř 200 škol. Soutěžící museli využít různé testové strategie, čtenářskou dovednost a prokázat schopnost pracovat s jazykem.

23. místo – skupina p.Zawiszové 2.B
63. místo – skupina p.Bichlerové 2.B
119. místo – skupina p.Brukové 2.A


7.3.2013

Let´s celebrate St. Patrick´s Day!

Win a cake for your class!


Komise AJ vyhlašuje soutěž u příležitosti svátku sv. Patrika, patrona Irska. Po celém světě lidé chodí v zeleném, obědvají a pijí něco zeleného, nosí na klopách či čepicích čtyřlístky - symbol Irska. Připojte se i vy. Čím více vás ve třídě přijde v zeleném, tím větší máte šanci vyhrát speciální zelený dort pro svou třídu. Svátek se letos slaví v neděli, ale my si ho přesuneme na pondělí 18.3.2013.
26.2.2013

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

okresní kolo


Dne 25.2. 2013 se konalo okresní kolo konverzační soutěže, která se skládá z poslechové části, popisu obrázku a povídání na jedno z daných témat.
V kategorii IIB, která je určena pro víceletá gymnázia a jazykové základní školy, se Adéla Heczková z 2.B umístila na 3. místě.V kategorii III, která je určena pro čtyřletá a víceletá gymnázia, se v obrovské konkurenci Radim Lipovčan z 5.B probojoval na 3. místo.Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.
14.2.2013

Anotace - volitelné předměty

Seminář z anglického jazyka

14.2.2013

VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍ
Třídy 1.A, 1.B a 1.D se zapojily do soutěže o nejoriginálnější valentýnské přání. Hodnotilo se jak výtvarné zpracování, tak vhodnost zvoleného anglického textu. Letos to měla porota ve složení Mgr.Vilma Sikorová, Bc. Barbora Zawiszová a Mgr. Petra Bruková těžší než obvykle. Nápaditých valentýnek se sešlo velké množství, a proto kromě prvních tří míst se porota rozhodla udělit i pět dalších cen. Zde jsou ta nejkrásnější...1. místo – Šárka Jadviščoková
2. místo – Ondřej Motyka
3. místo – Natálie Walková

5.2.2013

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE


Dne 31.1. 2013 se konala konverzační soutěž, která se skládá z poslechové části, popisu obrázku a povídání na jedno z daných témat.

V kategorii IIB soutěžilo 13 studentů z 1. a 2. ročníků šestiletého studia. Poslech pro tuto kategorii připravila Mgr. Petra Bruková a ústní část hodnotila Mgr. Zlatka Bichlerová a Ing. Zuzana Adámková.


1. místo – Karolína Lipusová 2.B, postup do okresního kola
2. místo – Miroslav Řehounek 1.A
3. místo – Adéla Heczková 2.B


O kategorii III byl daleko větší zájem. Celkem se přihlásilo 27 studentů z 3.-5. ročníků šestiletého studia a 1.-3. ročníků čtyřletého studia. Na základě poslechového testu, který připravila Mgr. Dagmar Siwá, do dalšího kola postoupilo 10 studentů. Ti o prvenství soupeřili před porotou ve složení Mgr. Vilma Sikorová a Bc. Barbora Zawiszová.


1.-2. místo – Radim Lipovčan 5.B, postup do okresního kola
1.-2. místo – Beata Krenželoková 5.A
3. místo – Lucie Misiová 3.D

Děkujeme soutěžícím za účast a předvedené výkony.
30.1.2013VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍ


Pro všechny první ročníky vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnější valentýnské přání. Hodnotí se jak výtvarné zpracování, tak vhodnost zvoleného textu. Valentýnky odevzdejte svým vyučujícím angličtiny 11.2.2013. Vyhodnocení proběhne v aule o velké přestávce 14.2.2013. A zde jsou ta loňská nejkrásnější...26.12.2012

CIZOJAZYČNÁ VÁNOČNÍ BESÍDKAJiž tradičně se před Vánocemi naplnila aula studenty, kteří se svými vyučujícími cizích jazyků připravili téměř dvouhodinový kulturní program plný písniček, koled a scének. Děkujeme všem, kteří měli odvahu postavit se na prkna, která znamenají svět, a také Andrei Szopové a Tereze Huczalové za krásné průvodní slovo.

26.12.2012

CAMBRIDGE COMPETITION


Tři skupiny 2. ročníků 6letého studia se účastní soutěže nakladatelství Cambridge, kde každých čtrnáct dní plní jeden z úkolů. V třetím kole měly zrýmovat pohádku A Stone Soup. Jak se to povedlo skupině 2.A si můžete přečíst zde. Druhou soutěžící skupinou je 2.B pod vedením paní učitelky Bichlerové. Jejich báseň si můžete přečíst zde. Třetí skupinou, která tento úkol plnila, je 2.B pod vedením paní učitelky Zawiszové. Jejich výsledek je neméně podařený a přečíst si ho můžete zde.
26.12.2012

CHRISTMAS POEM BY 5.B


Třída 5.B paní učitelky B. Zawiszové v předvánočním čase skládala básně na téma Vánoce. Zde je ta nejpovedenější.

Christmas is the time of the year
when we leave our wallets empty without fear.
I must apologize to my parents
for not buying Christmas presents.
Reindeer has eaten my money,
in fact, it was my granny.
Everything is not that bad
Many of us are not yet dead.
So enjoy your Christmas time.
And that is our final line.


3.11.2012

HALLOWEEN RECIPES


Studenti 4. ročníků šestiletého studia a 2. ročníků čtyřletého studia si mohli podzimní prázdniny zpestřit účastí v soutěži Dýňové recepty. Někteří dokonce donesli své výrobky na ochutnávku, a tak mohla porota ve složení A. Jursová, K. Demelová a Š. Pilchová vybírat to nejchutnější a nejoriginálnější. Grafické zpracování, gramatiku a slovní zásobu hodnotila P. Bruková. Vítězové byli odměněni peněžními poukázkami od rodičovského sdružení. Ochutnat už nemůžete, ale recepty a fotky účastníků si můžete prohlédnout na nástěnce v přízemí a ve 3. patře.

Vítězové kulinářské soutěže


1. místo – Tomáš Cieslar 4.B - dýňový závin
2. místo – Nghiem Thi Ngoc Huyen - dýňový koláč
3. místo – Lucie Wawrzaczová, Pavel Sikora - dýňová marmeláda s dýňovým chlebem

3.11.2012

MAKING JACK-O-LANTERNS


Třídy 2.A a 2.B nám u příležitosti svátku Halloween vyzdobily školu vyřezanými dýněmi. Odměnou jim pak byla dýňová polévka a krásně osvětlený školní balkón.

3.11.2012

HALLOWEEN COMPETITION


U příležitosti svátku Halloween studenti prvních ročníků soutěžili ve skupinách, kde plnili úkoly zaměřené na znalosti slovní zásoby a historie svátku Halloween.
Vítězové šestiletého studia
1.- 2. místo – N. Štíhlová, M. Kremlová, M. Przybylová, K. Szkanderová
1.- 2. místo – M. Lysek, A. Pindur, Š. Godfryd, T. Knirsch
3. místo – Š. Jadviščoková, T. Onderková, D. Čmielová, M. Piskořová
Družstvo, které obsadilo 3. místo.


21.10.2012

HALLOWEEN


Nenechte si ujít příležitost vidět nasvícené dýně a přijďte se podívat ve středu večer ke škole.
24.9.2012


SPORTOVNĚ JAZYKOVÝ DEN TŘÍD 4.A,B A 2.D,E - VÝSLEDKY


Absolutní pořadí
1. místo – Loboziaková, Mrázková, Saganová, Kaletová, 4.A
2. místo – Koždoň, Franek, Vojtyla, 4.B
3. místo – Hušek, Ruszová, Kocincová, 2.E

Nejlepší běžecký čas
1. místo – Koždoň, Franek, Wojtyla, 4.B
2. místo – Szarzecová, Horváth, Gavlas, 4.B
3. místo – Loboziaková, Mrázková, Saganová, Kaletová, 4.A

Nejlepší řešení úloh v angličtině
1. místo – Loboziaková, Mrázková, Saganová, Kaletová
2. místo – Hušek, Ruszová, Kocincová
3. místo – Pustovková, Walaská, Sikorová, Zientková

Nejlepší řešení úloh v cizím jazyce
1. místo – Strýčková, Ciencialová, Sikorová
2. místo – Vašková, Sanaková, Czepczorová, Misiarzová
3. místo – Gorová, Boszczyková, Blažková

Všem vítězům gratulujeme!

Děkujeme všem vyučujícím, kteří tuto akci připravili a vyhodnotili. Za celkové zpracování výsledků a organizaci děkujeme především Mgr.D.Siwé.
19.9.2012

SPORTOVNĚ JAZYKOVÝ DEN 4.A,B A 2.D,E


Sportovně jazykový den proběhne v pátek 21.9.2012.. Sraz tříd 4.A a 4.B u tenisových kurtů na Lesní ulici v 7.50. Sraz tříd 2.D a 2.E v 9.30. Soutěží se v tříčlenných hlídkách. V lesoparku budete plnit úkoly na osmi stanovištích v anglickém a dalším cizím jazyce dle vašeho výběru. Trasa, kterou poběžíte nebo půjdete, je popsána anglicky. Akce se koná za každého počasí. S sebou prupisku, vhodné oblečení a obuv. Po skončení akce výuka nepokračuje. Bližší informace vám podají vyučující angličtiny.

Vyhodnocení proběhne v pondělí o velké přestávce v aule. Nutná účast všech závodníků.
13.9.2012

PŘEDÁVÁNÍ CAMBRIDGESKÝCH CERTIFIKÁTŮ


V pátek 7. září 2012 proběhlo v aule naší školy slavnostní předávání cambridgeských certifikátů FCE jak současným, tak už i bývalým studentům za účasti jejich rodičů. Certifikáty studentům předala ředitelka Cambridge Centra ve Frýdku-Místku Mgr. Monika Korbelová. Studenty přišlo podpořit i vedení naší školy – ředitelka Mgr. Romana Cieslarová a zástupkyně ředitele RNDr. Bibiana Kučírková. Předáním certifikátů tak vyvrcholila dvouletá práce vyučujících angličtiny Mgr. Zlatky Bichlerové a Mgr. Vilmy Sikorové. Doufáme, že se tato událost zařadí mezi pravidelné každoroční akce pořádané naší školou.

Všem studentům ještě jednou BLAHOPŘEJEME!


31.8.2012

DOPORUČENÉ UČEBNICE

ANGLICKÝ JAZYK A ANGLICKÁ KONVERZACE 2012/2013

29.8.2012

ANOTACE - volitelné předměty

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 2012/2013

18.6.2012

PŘÍPRAVNÉ KURZY FCE


I v příštím školním roce zahajujeme v měsíci září dva nové první ročníky kurzu FCE / vyučující Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Vilma Sikorová/ a pokračuje 2. ročník pod vedením Mgr. Libuše Raszkové a Bc. Barbory Zawiszové. V současné době Vám tyto kurzy zároveň ulehčí přípravu ke státním maturitám, neboť systém zkoušek je velmi podobný – FCE zkouška je však náročnější. Bližší informace u vyučujících AJ nebo na nástěnce ve 3. patře. Vysvětlení kurzu FCE zde.

Mgr. Zlatka Bichlerová


18.6.2012

CAMBRIDGESKÁ ZKOUŠKA FCE POPRVÉ U NÁS VE ŠKOLE


Naše škola se v loňském školním roce stala partnerskou školou Cambridge Centra ve Frýdku-Místku, proto naši studenti mohli poprvé skládat cambridgeskou zkoušku FCE v budově naší školy. Prvních 13 studentů se 5. června podrobilo ústní části zkoušky – Speaking - a o týden později, 12. června, se v aule naší školy konala druhá část zkoušky: Reading, Writing, Use of English a Listening. Zkouška byla časově velmi náročná, trvala od 9 do 14 hodin. Aula naší školy se ukázala být důstojným a akusticky vhodným místem pro psaní testu. Těchto 13 studentů skládalo tzv. „paper-based exam“ /klasickou zkoušku/. 14. července budou skládat zbývající studenti „computer-based exam“, která se uskuteční také v budově naší školy, ale tentokrát v počítačové učebně.

Všem studentům přejeme, aby jejich výsledky u zkoušky byly co nejlepší. Po prázdninách bude pokračovat v přípravě na FCE 2. ročník Mgr. Libuše Raszkové a Bc. Barbory Zawiszové a nově budou otevřeny 1. ročníky, které povedou Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Vilma Sikorová. Bližší informace najdete buď na webových stránkách angličtiny, nebo na nástěnce ve 3. patře.
10.6.2012

VÍTĚZSTVÍ TEREZY ČERVINKOVÉ


Krajské kolo 9. ročníku literární soutěže GATE vyhrála Tereza Červinková z 5.A, když porazila soupeřky ze středních škol Třince, Českého Těšína a Ostravy. Za své znalosti získala od jazykové školy Pygmalion hodnotnou cenu MP4 a knihy od nakladatelství Oxford University Press.
Gratulujeme!
21.5.2012


A TRIP TO ENGLAND


We took part in a trip to England from 5 to 13 May 2012. The weather was nice and we visited lots of interesting places and attractions. We found out more facts about the history of Great Britain and improved our English a bit. We went by taxi in Madame Taussand´s Museum, saw a film in the 4D cinema, enjoyed the view of London from London Eye and spent most of our money while shopping in Brighton.
Moreover, it was nice to live a life of English people for a while and meet native speakers in families that took care of us. The trip was awesome also thanks to our great drivers, a guide and teachers.
So, next time we´re definitely going AGAIN!
Nikol Kaletová, 3. A


16.5.2012

SOUTĚŽ GATE V ANGLICKÉM JAZYCE


Dne 16.5.2012 se konalo městské kolo soutěže GATE. Soutěž se skládala ze dvou částí - písemné a ústní. V písemné části studentky psaly úvahu, zda svět z knihy Vanity Fair se dá srovnat se současností, a recenzi na přečtenou knihu. V ústní části si vylosovaly téma, na které měly říct vlastní názor.1. místo – Tereza Červinková
2. místo – Radka Bajtková
3. místo – Bára Opletalová

Do krajského kola, které se koná 6.6.2012 v Ostravě, postupují všechny studentky.
15.5.2012

PODĚKOVÁNÍ Z. BICHLEROVÉ OD 4.D


4.D se podařilo paní profesorku Bichlerovou překvapit svým neobvyklým dárkem, kterým jí poděkovali za přípravu k maturitě. Vzhledem k tomu, že dárek je to mimořádný, chceme se o něj podělit i s vámi alespoň prostřednictvím fotek. Určitě poznáte, co to je.15.5.2012

SOUTĚŽ GATE V ANGLICKÉM JAZYCE


Dne 10.5.2012 se konalo školní kolo soutěže GATE, která je určena pro studenty 5. ročníku šestiletého studia a 3. ročníku čtyřletého studia. V letošním roce bylo cílem soutěže přečíst knihu Vanity Fair od W.M.Thackerayho a co nejlépe vyplnit test zaměřený na porozumění textu a znalosti děje a hlavních postav.1. místo – Petra Golíková, Radka Bajtková
2. místo – Tereza Červinková
3. místo – Eva Jendrulková, Bára Opletalová

Do městského kola postupuje Radka Bajtková, Tereza Červinková a Bára Opletalová. Další studentky ve stejný den reprezentují naši školu se školním sborem na Dni sociálních služeb.
25.2.2012

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

OKRESNÍ KOLO


Dne 23.2. 2012 se konalo okresní kolo konverzační soutěže, která se skládá z poslechové části, popisu obrázku a povídání na jedno z daných témat.
V kategorii IIB, která je určena pro víceletá gymnázia a jazykové základní školy, se Jiří Mravec z 2.B umístil na 3. místě.V kategorii III, která je určena pro čtyřletá a víceletá gymnázia, se v obrovské konkurenci Eva Jendrulková z 5.A probojovala na 4. místo.

Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.
25.2.2012

VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍ


První ročníky šestiletého studia se zapojily do soutěže o nejoriginálnější valentýnské přání. Hodnotilo se jak výtvarné zpracování, tak vhodnost zvoleného textu. A zde jsou ta nejkrásnější...


1. místo – Tereza Kalitová 1.A
2. místo – Anna Przywarová 1.A
3. místo – Michal Konderla 1.A

18.1.2012

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE


Dne 24.1. 2012 se konala konverzační soutěž, která se skládá z poslechové části, popisu obrázku a povídání na jedno z daných témat.

V kategorii IIB soutěžilo 10 studentů z 1. a 2. ročníků šestiletého studia. Poslech pro tuto kategorii připravila Mgr. Petra Bruková a ústní část hodnotila Mgr. Vilma Sikorová a Mgr. Dagmar Siwá.


1. místo – Jiří Mravec 2.B
2. místo – Kristián Kretek 2.B
3. místo – Karolína Lipusová 1.B


O kategorii III byl daleko větší zájem. Celkem se přihlásilo 23 studentů z 3.-5. ročníků šestiletého studia a 1.-3. ročníků čtyřletého studia. Na základě poslechového testu, který připravil Bc. Chris Marcin, do dalšího kola postoupilo 10 studentů. Ti o prvenství soupeřili před porotou ve složení Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Kety Ciompová.


1. místo – Eva Jendrulková 5.A
2.-3. místo – Tereza Červinková 5.A
2.-3. místo – Radim Lipovčan 4.B

Děkujeme soutěžícím za účast a předvedené výkony.
2.1.2012

CIZOJAZYČNÁ VÁNOČNÍ BESÍDKAJiž tradičně se před Vánocemi naplnila aula studenty, kteří se svými vyučujícími cizích jazyků připravili kulturní program plný písniček, koled, scének a tanců. Děkujeme všem, kteří měli odvahu postavit se na prkna, která znamenají svět, a také Andrei Szopové a Tereze Huczalové za průvodní slovo.

2.1.2012

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDne 30.11. 2011 se na naší škole konal Den otevřených dveří. Budoucí gymnazisté si mohli nejen prohlédnout jazykové učebny, ale také si pod vedením studentů vyzkoušeli své znalosti angličtiny - popisovali rozdíly v obrázcích a doplňovali text. Doufáme, že je prohlídka školy zaujala a my se můžeme těšit na nové studenty.

21.12.2011

ENGLISH CHRISTMAS GAMESStudenti třídy 1. A, 4.B a 5.C - skupiny P. Brukové - si v hodinách angličtiny mohli vyzkoušet, jak vypadají vánoční besídky v anglicky mluvících zemích. Některé hry vyžadovaly především zručnost, u jiných museli studenti využít svou znalost slovní zásoby týkající se Vánoc.Takto se snažili složit co nejvíce slov z těstovinových písmenek.
15.11.2011

UČÍME SE PŘEDSTAVOVAT - TŘÍDA 1. B


Studenti třídy 1. B - skupina Z. Bichlerové - v hodinách angličtiny trénovali představování.Více fotek zde.
10.11.2011

HALLOWEEN RECIPES


Studenti 4. a 5. ročníků šestiletého studia si mohli podzimní prázdniny zpestřit účastí v soutěži Dýňové recepty. Někteří dokonce donesli své výrobky na ochutnávku, a tak mohla porota ve složení Z. Laník, B. Kučírková a M. Gibiec vybírat to nejchutnější a nejoriginálnější. Grafické zpracování, gramatiku a slovní zásobu hodnotila P. Bruková. Vítězové byli odměněni peněžními poukázkami od SRPŠ. Ochutnat už nemůžete, ale recepty a fotky účastníků si můžete prohlédnout na nástěnce v přízemí.

b>Vítězové kulinářské soutěže
<

1. místo – Šárka Pidaničová 4.B - dýňový koláč
2. místo – Šárka Twardziková, Nikola Bojková 4.A - dýňová polévka
3. místo – Patricie Kuffová 4.B - dýňová omáčka s kuřecím masem a rýží

10.11.2011

HALLOWEEN COMPETITION


U příležitosti svátku Halloween studenti prvních ročníků soutěžili ve skupinách, kde plnili úkoly zaměřené na znalosti slovní zásoby a historie svátku Halloween.
Vítězové šestiletého studia
1.-2. místo – Argalášová K., Kyzek T., Liberdová J., Lipusová K.
1.-2. místo – Bukvová A., Heczková A., Jursová M., Kullová M.
3. místo – Kornuta F., Kraus L., Měrka J., Šimovec P.
Družstvo, které obsadilo 3. místo.


Vítězové čtyřletého studia
1. místo – Bojdová K., Kunzová Š., Sabelová L.
2.-3. místo – Byrtusová T., Raszková M., Turčanová J.
2.-3. místo – Liška T., Murár J., Tomiczek M.

1.11.2011

MAKING JACK-O-LANTERNS


Třída 2.B nám u příležitosti svátku Halloween vyzdobila jazykovou učebnu vyřezanými dýněmi. Odměnou jim pak byla dýňová polévka a dýňový závin.Takhle vypadá dýňový Harry Potter.

16.10.2011

HALLOWEEN COMPETITION


ANEB SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POKRM Z DÝNĚ
Komise učitelů angličtiny vyhlašuje soutěž pro 4. a 5. ročníky šestiletého studia a 2. a 3. ročníky čtyřletého studia. Úkolem je uvařit, upéct, ugrilovat či jinak připravit pokrm z dýně. Práci je třeba zdokumentovat na papír A4, uveďte zde název jídla, vaše jméno a třídu. Vyjmenujte ingredience, které jste použili, popište postup práce a hlavně vše zdokumentujte formou fotografií nebo krátkého filmu. To vše samozřejmě v angličtině.Termín odevzdání příspěvku do soutěže je 31.10.2011 vašim vyučujícím anglického jazyka. Můžete pracovat samostatně, ve dvojicích nebo ve trojicích.
Soutěžícím, kterým se podaří v pondělí 31.10. přinést ochutnávku do kabinetu 217 /Mgr. P. Brukové/, budou připočteny body navíc.
27.9.2011

STUDIJNĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE


V minulých dnech jsme dokončili spolu s cestovní kanceláří Školní zájezdy konečnou verzi programu našeho letošního zájezdu do Velké Británie, s nímž se můžete seznámit zde.

Zájezd je podle očekávání 9denní a jeho cena činí 9 990,- Kč. Budeme ubytování 6 nocí v anglických rodinách, kde si můžete procvičit svoje znalosti angličtiny. Zároveň navštíví- me spoustu atraktivních míst, což můžete využít při skládání maturitní zkoušky z angličtiny. /Londýn, Stratford nad Avonou – rodiště Shakespeara, Cambridge – univerzitní město, Brighton, Hastings, Windsor, Eton, atd./ Jen v samotném Londýně strávíme dva a půl dne. Letošním „lákadlem“ by měla být návštěva budov Parlamentu /Houses of Parliaments/ zevnitř nebo například prohlídka tenisového Wimbledonu, který letos vyhrála právě česká hráčka Petra Kvitová. Na své si přijdou i milovníci tradiční Anglie prohlídkou známých míst jako je Tower, Hyde Park s proslulým místem Speaker´s Corner, Piccadilly Circus, různá muzea včetně atrakcí jako je London Eye nebo muzeum voskových figur Madame Tussaud´s. Další atrakcí bude návštěva jednoho z největších hradů na světě Windsor, což je víkendová rezidence královny Alžběty. Po delší době také zavítáme do obchodního domu Harrods, o kterém se ve škole učíme. Podrobnosti se dozvíte po přečtení programu nebo u svých vyučujících angličtiny. Pravděpodobný termín zájezdu je 5.5. – 13. 5. 2012. V současné době je na zájezd přihlášeno 41 studentů, autobus má pro studenty celkem 42 míst. PROTO NEVÁHEJTE – KDO MÁTE ZÁJEM, JEDNO MÍSTO JE VOLNÉ!

Zájezd je určen pro studenty 2. – 5. ročníku šestiletého studia a 1. – 3. ročníku čtyř- letého studia.
20.9.2011

SPORTOVNĚ JAZYKOVÝ DEN TŘÍD 4.A,B A 2.D,E - VÝSLEDKY


Absolutní pořadí
1. místo – Chovancová, Lipovčan, Kučera, 4.B
2. místo – Turoň, Morcinek, Buzáš, 2.D
3. místo – Wojnarová, Wygrysová, Misiová, 2.D

Nejlepší běžecký čas
1. místo – Kozoková, Šimková,Byrtusová, 4.B
2. místo – Chovancová, Lipovčan, Kučera, 4.B
3. místo – Turoň, Morcinek, Buzáš, 2.D

Nejlepší řešení úloh v angličtině
1. místo – Maroszová, Pustowková,Byrtus
2. místo – Chovancová, Lipovčan, Kučera
3. místo – Wojnarová, Wygrysová, Misiová

Nejlepší řešení úloh v cizím jazyce
1. místo – Macháčková, Walachová, Josieková
2. místo – Twardziková, Bojková, Kubik
3. místo – Lysková, Sumegová, Neumann

Nejlepší řešení závěrečného kvízu
1. místo – Kowolovski, Turan

Všem vítězům gratulujeme!
20.9.2011

ENGLISH CLUB


The English Club is an opportunity for students in their final year of studies to practice their conversation skills and revise topics that are part of the state and school leaving exams. The English Club is chaired by Chris Marcin and meets every second Friday at 14.30 at room 314 . Please see the notice posted on the door of room 311 for information about dates and topics to be covered. We look forward to speaking with you.
19.9.2011

VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ 1.A A 1.B


Dne 9. září 2011 proběhl na naší škole Jazykový den pro první ročníky šestiletého studia. Dnes jsme udělily ceny za nejlepší projekty na téma " Anglicky mluvící země".


   Porota rozhodla takto:
   1. místo – K. Argalášová, J. Liberdová, K. Lipusová, A. Zachariadis, 1.B
   2. místo – A. Králová, Z. Dudysová, S. Plisková, M. Zabystrzanová, 1.A
   3. místo – N. Jelínková, M. Wojnarová, L. Cieslarová, M. Burková, 1.B

16.9.2011

SPORTOVNĚ JAZYKOVÝ DEN 4.A,B A 2.D,E


Vyhodnocení proběhne v úterý 20.9.2011 v 9.40 v aule . Tři družstva s nejlepším výsledným časem a nejmenším počtem chyb v úkolech na stanovištích se mohou těšit na odměnu.

Děkujeme všem vyučujícím, kteří tuto akci připravili a vyhodnotili. Za celkové zpracování výsledků a organizaci děkujeme především Mgr.D.Siwé.
15.9.2011
Dne 20.1.2011 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce.
   V nižší kategorii, IIB, zvítězili:
   1. místo – Jiří Mravec, 1.B
   2. místo – Nikol Kaletová, 2.A
   3. místo – Tomáš Cieslar, 2.B
    Ve. místo – Eva Jendrulková, 4.B

    Vyhodnocení proběhne v pondělí 19.9.2011 v 9.40 v aule. Autoři tří nejzdrařilejších projektů se mohou těšit na sladkou odměnu.
14.9.2011

SPORTOVNĚ JAZYKOVÝ DEN 4.A,B A 2.D,E


Termín: pátek 16.9.2011

Místo konání: třinecký lesopark

Sraz: 4.A v 8.30 – tenisové kurty na Lesní,4.B v 9.00 – tenisové kurty na Lesní

2.D a 2.E se učí dle rozvrhu do 9.40, v 10.00 odchod s vyučujícím do lesoparku na start /tenisové kurty na Lesní/

Organizace: Třídy si předem utvoří tříčlenné hlídky.Akce se koná za každého počasí.S sebou psací potřeby, sportovní oblečení a obuv.Na startu a v cíli možno zakoupit občerstvení.

Pravidla soutěže: Na trase je 7 stanovišť, 8. je v cíli. Trasa je popsána anglicky. Na každém stanovišti bude jeden úkol v AJ a jeden úkol v jiném jazyce dle vašeho výběru. Hodnotí se výsledný čas a správnost odpovědí.

Případné dotazy u vyučujících AJ.

Po absolvování trasy končí výuka.

Vyhlášení výsledků v úterý 20.9.2011 v 9.40 v aule.
14.9.2011

Tipy na aktuality a poslechy


Angličtina s Českým rozhlasem:zde
14.9.2011

Vyučující Angličtiny vám přejí hodně štěstí v novém školním roce!!!


Pro hladký rozjezd nabízíme odkaz na výbornou webovou stránku, kde si můžete zábavnou formou procvičit slovní zásobu, gramatiku, poslech, čtení s porozuměním a mnohem víc. Stačí jen kliknout na: http://helpforenglish.cz
9.9.2011
JAZYKOVÝ DEN - ANGLIČTINA 1.A, 1. B
V pátek 9.září 2011 předmětová komise angličtiny organizovala pro první ročníky šestiletého studia jazykový den. Studenti tvořili projekty na téma "Anglicky mluvící země". Práce si můžete prohlédnou na panelech při vstupu do školy. V pondělí porota práce vyhodnotí a po návratu 1.A z adaptačního kursu vyhlásí tři vítězné projekty.V dalších hodinách měli možnost promluvit si s rodilým mluvčím Chrisem Marcinem a procvičit si svou anglickou slovní zásobu formou her a soutěží.

6.9.2011

JAZYKOVÝ DEN 1.D A 1.E


Studenti těchto tříd měli možnost seznámit se s vyučujícími, kteří je budou v průběhu studia vyučovat. Na základě testů byli rozděleni do skupin. Své znalosti angličtiny využili v hodině jazykových her nazvané „Playing with Letters“ a během sledování ukázky videokurzu doplněné kontrolními aktivitami. Jednu hodinu měli konverzační, pod vedením rodilého mluvčího Chrise Marcina. Doufáme, že se tento den líbil.
4.9.2011

ZÁJEZD DO ANGLIE


V tomto školním roce pojedeme opět po roční přestávce do Anglie. Cílem pobytu bude Londýn, kde budeme ubytováni již tradičně v rodinách. Předpokládáme, že zájezd bude jako obvykle 9 denní, pojedeme v první polovině května a cena se bude pohybovat kolem 10 000,- Kč /bez kapesného/. V současné době dolaďujeme program s cestovní kanceláří Školní zájezdy, se kterou pravidelně tyto zájezdy pořádáme. Program zájezdu vyvěsíme na webové stránky školy až po jeho finální verzi. Jisté je následující: 6 nocí v londýnských rodinách, tři jednodenní výlety do zajímavých měst. Zbylé dny strávíme v Londýně, kde se pro Vás pokoušíme zajistit něco atraktivního – nechte se ale překvapit! Na tento zájezd se můžete začít přihlašovat po zveřejnění celkového programu. BUDEME SE TĚŠIT SPOLU S VÁMI NA CESTU DO VELKÉ BRITÁNIE!
13.7.2011

HODINA S AMERICKÝMI STUDENTY A ENGLISH CAMP


Příjemným zpestřením výuky angličtiny byla koncem června návštěva skupiny amerických studentů. Kromě jazykových her a kreativních konverzačních cvičení měli naši studenti možnost seznámit se s americkou kulturou a přijmout při této příležitosti pozvání na červencový ENGLISH CAMP pořádaný ve spolupráci se SCEAV Třinec, kde mohli své jazykové a kulturní znalosti zábavnou formou dále rozvíjet. Doufám, že mnoho studentů této nabídky využilo a kromě zlepšení v angličtině si z tábora odnesli i spoustu krásných zážitků a nových přátelství. Další fota z hodin zde.
26.5.2011

CAMBRIDGE CENTER


Naše škola se stala partnerskou institucí nově otevřeného CAMBRIDGE CENTER ve Frýdku-Místku, což znamená, že naši studenti budou od příštího roku skládat FCE zkoušky v budově naší školy nikoli v Ostravě. Pro studenty i pro školu z této spolupráce vyplývá spousta výhod a zároveň se tím zvyšuje prestiž našeho gymnázia. Bližší informace naleznete zde.

Více informací o kurzu a zkoušce FCE zde.

Zlatka Bichlerová
14.4.2011

Státní maturita, III. část


Seznam bodů pro základní i vyšší úroveň zde
14.4.2011

Podpořte čtením charitu

Zaregistrujte se na http://www.ctenipomaha.cz
a pomozte druhým. Každý čtenář do 18 let, který přečte některou z doporučených knih a potvrdí to krátkým testem, tak finančně přispěje třeba na výcvik psa pro nevidomé, operace očí nebo nákup invalidního vozíku. Nebuďte lhostejní k potřebám druhých a obohaťte četbou sebe i je.
14.4.2011

2.A - Učíme se nakupovat v obchodě s oblečením


Další fota zde
16.2.2011

Anotace - volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce

23.1.2011
vyšší kategorii, IIIB, zvítězili:
GRATULUJEME 1. místo – Karolina Kubiková, 5.A
2. místo – Tereza Červinková, 4.A
3

Konverzační soutěž v ANGLIČTINĚ

Dne 20.1.2011 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce.
   V nižší kategorii, IIB, zvítězili:
   1. místo – Jiří Mravec, 1.B
   2. místo – Nikol Kaletová, 2.A
   3. místo – Tomáš Cieslar, 2.B
    Ve. místo – Eva Jendrulková, 4.B
30.10.2010

Hrůzostrašná 1.A a Halloween


Další fota zde
30.10.2010

1.A-UČÍME SE POVOLÁNÍ


další fota zde
13.9.2010

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ


Ve středu 8. 9. 2010 proběhl u příležitosti Evropského dne jazyků v Třineckém lesoparku 2. ročník soutěže "Run and Play with Foreign Languages", při které měly trojčlenné hlídky za úkol co nejdříve proběhnout vyznačenou trasu, kde je čekalo sedm stanovišť s úkoly z Angličtiny a dalšího cizího jazyka.
Výsledková listina a další fota zde. Bodové hodnocení jednotlivých hlídek na nástěnce ve 3. patře. Děkujeme za účast a vítězům srdečně blahopřejeme!
31.8.2010

FCE – MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA Z ANGLIČTINY


Blahopřejeme všem studentům, kteří v červnu úspěšně složili na Britské radě v Ostravě mezinárodní cambridgeskou zkoušku FCE!
I v tomto školním roce zahajujeme v měsíci září dva nové první ročníky kurzu FCE / vyučující Mgr. Zlatka Bichlerová a Mgr. Vilma Sikorová/ a pokračuje 2. ročník pod vedením Mgr. Libuše Raszkové. V současné době Vám tyto kurzy zároveň ulehčí přípravu ke státním maturitám, neboť systém zkoušek je velmi podobný – FCE zkouška je však náročnější. Bližší informace zde.

Mgr. Zlatka Bichlerová

24.6.2010

NOVÁ MATURITA - TESTOVÁNÍ

Dne 22. 6. 2010 proběhlo testování studentů předmaturitních ročníků,které bylo součástí přípravy na novou státní maturitu. Testovalo se "reading comprihension" a "use of English." Nejvyššího počtu bodů získali tito studenti:
 1. Denisa Wawrzecková
 2. Dominika Csepcsarová
GRATULUJEME! Petra Bruková
24.6.2010

Soutěž Jazyky hrou

Dne 21. 6. 2010 se konalo školní kolo soutěže Jazyky hrou.
 1. Tomáš Franek, Michal Zabystrzan
 2. Zuzana Cieslarová, Tereza Révayová
 3. Tomáš Cieslar, David Pindor
Soutěžící z 1. místa postupují do dalšího kola, které se bude konat v Havířově v květnu 2011. Gratulujeme! Petra Bruková, Barbora Zawiszová
9.6.2010

ENGLISH CAN BE FUN


PET SHOP
  Kterak studenti 1. A prodávali zvířátka.
5.5.2010

Soutěž Jazyky hrou

Dne 5.5.2010 se na Základní škole Mládežnická v Havířově konala soutěž Jazyky hrou. Ve velké konkurenci 150 soutěžících získaly Katrin Laryschová a Gabriela Kufová z 2.C 3. místo v anglickém jazyce.
GRATULUJEME!
18.2.2010

Anotace - volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce 2010/2011

18.2.2010

SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

Dne 26. 1. proběhla školní kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce, která byla rozdělena na dvě kategorie podle věku soutěžících.


I. KATEGORIE – MLADŠÍ STUDENTI
 1. Radim Lipovčan, 2. B
 2. Tomáš Cieslar, 1. B
 3. Nikol Kaletová, 1. A

II. KATEGORIE – STARŠÍ STUDENTI
 1. Michal Przeczek, 5. C
 2. Karolína Kubíková, 4. A
 3. Eva Jendrulková, 3. A
14.2.2010

ENGLISH CAN BE FUN


COOKING LESSON! Vaří se nejen ve školní jídelně, ale i v angličtině! Mrkněte na kreativní výrobky studentů 2.B pod vedením Mgr. B. Zawiszové.
8.11.2009

ENGLISH CAN BE FUN


O tom, že slovní zásoba se nejlépe procvičuje na praktických ukázkách a že i běžná hodina se může proměnit ve FASHION SHOW se přesvědčili studenti 4.A a 4.C. S jejich laskavým svolením uveřejňuji jejich vydařené převlečky zde:http://http://fiedor.rajce.idnes.cz/Nova_slozka_2/
19.10.2009
Procvičte si gramatiku a reálie na: http://www.english-4u.de
24.6.2009

FOTOGALERIE - ZÁJEZD DO SKOTSKA

Fotografie z vydařeného zájezdu do Skotska si můžete prohlédnout zde: http://picasaweb.google.com/max.pavlas

13.3.2009

NÁŠ ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENT

Na amerických univerzitách studují průběžně naši absolventi, kterým k těmto úspěchům nesporně pomohla i výborná znalost angličtiny získaná právě na naší škole. Pokud se chcete dozvědět více o současných úspěších studenta RUDY SIWÉHO, který studuje na California State University a zároveň tam dosahuje velkých úspěchů v tenise, přečtěte si celý článek na http://collegian.csufresno.edu a do vyhledávače si zadejte Rudy … Rudy … Rudy. Možná tak získáte motivaci k jeho následování. Pro ty pohodlnější – celý článek najdete na nástěnce ve třetím poschodí.

Mgr. Zlatka Bichlerová

19.2.2009

Anotace - volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce

17.11.2008

The Best Pumpkin

Dne 3. a 4. listopadu se na škole uskutečnila soutěž O nejlepší dýni. Zvítězil Jakub Rusniok z 1.B a kolektivní práce studentů 4.C a 6.C. Gratulujeme!

Mgr.Petra Bruková

/
19.3.2008

St. Valentine‘s Day


80 studentů se zúčastnilo soutěže o nejlepší přání při příležitosti St.Valentine‘s Day (14. února). Nejlepší práce jsou vystaveny v jazykové učebně 3.

Porota vybrala 4 nejlepší práce a zde jsou jména výherců:
 • Magda Jaworková, 1.C
 • Lukáš Hlavatý, 1.C
 • Gabriela Mazurová, 1.D
 • Kateřina Kuchariková, 2.A
Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390