3.10.2013

Exkurze Osvětim a Krakov1. 10. 2013 pod vedením Mgr. Dalibora Bátrly naše gymnázium zorganizovalo dějepisnou exkurzi pro druhý ročník čtyřletého a čtvrté ročníky šestiletého studia (tato již tradičně organizovaná akce rovněž přilákala i dobrovolníky nejen z řad maturantů); tématem byla Osvětim a Krakov. Studenti se seznámili s hrůzami holocaustu (průvodci vedli výklad v češtině) a následně si prohlédli historické centrum Krakova s fundovaným dějepisným komentářem.20.9.2013

Exkurze ChotěbuzDne 19. 9. 2013 studenti prvních ročníků čtyřletého studia našeho gymnázia navštívili archeopark Podobora v Chotěbuzi. Seznámili se s životem našich předků v době halštatské a slovanské; po zajímavém a odborném výkladu si mohli dokonce vystřelit z luku.


20.12.2012

Výsledky školního kola Dějepisné soutěže


Na předních místech Dějepisné soutěže pro studenty vyšších ročníků, jejímž tématem letos byly Radosti a strasti přemyslovských knížat, se umístili tito studenti:
1. místo: Tomáš Franek (4.B)
2. místo: Stanislav Chlebek(2.E)
3. místo: Václav Sikora (2.D), Jakub Murár (2.D), Jiří Mravec (3.B)

Blahopřejeme a postupujícím studentům přejeme mnoho štěstí v krajském kole soutěže.

21.11.2012
Dne 14. 11. 2012 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 21 žáků 1. a 2. ročníků šestiletého studia. Na prvních třech místech se umístili:
1. místo: Barbora Plucnarová (1. A)
2. místo: Alanis Varmusová (1. A)
3. místo: Natálie Jelínková (2. B)
Vítězům blahopřejeme a Barboře Plucnarové přejeme hodně úspěchů v okresním kole.


19.9.2012

Školní exkurze do Osvětimi a do Krakova


Dne 10. 9. 2012 proběhla školní exkurze čtvrtých ročníků šestiletého a druhých ročníků čtyřletého studia do památníku holocaustu v Osvětimi a do Krakova. Organizátorem a průvodcem zdařilé exkurze byl Mgr. Dalibor Bátrla. V Osvětimi si studenti během rozsáhlé prohlídky uvědomili hrůzy tohoto největšího vyhlazovacího tábora 2. světové války. V Krakově si prohlédli Wawel - dlouholeté sídlo polských knížat a králů - a střed města s půvabným náměstím. Je dobře, že tato exkurze už tradičně patří ke studiu na gymnáziu.5.12.2011

Výsledky školního kola Dějepisné soutěže


Téma: Slavní vojevůdci a bitvy starověku


V pátek 2. prosince 2011 proběhlo školní kolo Dějepisné soutěže. Na předních místech se umístili tito studenti:
1. místo: Tomáš Franek (3.B)
2. místo: Martin Matoušek (3.D)
3. místo: Jakub Sikora (5.A)
Vítězi blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. Chcete-li si prohlédnout zadání, najdete ho zde.
18.11.2011

Výsledky Dějepisné olympiády ve šk. roce 2011/2012


Dne 10. listopadu proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 41. ročníku Dějepisné olympiády. Na předních místech se umístili tito žáci:
1. místo: Jaroslav Cienciala (2.B)
2. místo: Karolína Nezvalová (2.A)
3. místo: Kristián Kretek (2.B)
Blahopřejeme a vítězi přejeme mnoho úspěchů v okresním kole soutěže!
2.11.2011

Termíny školních kol soutěží


Dějepisná olympiáda, které se mohou zúčastnit studenti 1. a 2. ročníku šestiletého studia, proběhne ve čtvrtek 10. 11. 2011 v 10.00-11.30 h v učebně č. 83. V případě zájmu se ještě můžete přihlásit u Mgr. A. Wozniakové.
Dějepisná soutěž, která je určena studentům 3.-6. ročníků šestiletého a 1.-4. ročníků čtyřletého studia (na téma Slavní vojevůdci a bitvy starověku), proběhne v pátek 2. 12. 2011 v 10.00-10.45 h v učebně 76SV. Zájemci se ještě mohou přihlásit u Mgr. R. Cieslarové.
26.9.2011

Dějepisné soutěže ve školním roce 2011/2012


Dějepisná olympiáda
Soutěž je určena studentům 1. a 2. ročníků šestiletého studia. Tematické zaměření letošního ročníku zní V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení. Školní kolo soutěže proběhne v listopadu 2011. Zájemci, hlaste se u svých vyučujících dějepisu nebo u Mgr. Aleny Wozniakové.

Dějepisná soutěž
Soutěž je určena studentům 3.-6. ročníků šestiletého a 1.-4. ročníků čtyřletého studia.Téma letošního ročníku zní Slavní vojevůdci a bitvy starověku. Školní kolo soutěže proběhne v listopadu nebo v prosinci 2011, vítěz postoupí do krajského kola, které proběhne v Opavě v lednu 2012. Seznam doporučené literatury naleznete zde. Zájemci, hlaste se prosím u Mgr. Romany Cieslarové.

Soutěž Daniel
Do této soutěže se mohou zapojit studenti kteréhokoli ročníku, a to v sekci literární, historické nebo v oboru fotografie. Tématem této jednokolové celostátní soutěže je Holocaust a jeho reflexe. Propozice k této soutěži naleznete zde. Podmínky účasti v oboru fotografie jsou upřesněny v tomto dodatku.
14.9.2011

Exkurze do Krakova a Osvětimi
Dne 22. září 2011 proběhne školní exkurze čtvrtých ročníků šestiletého a druhých ročníků čtyřletého studia do Krakova a památníku holocaustu v Osvětimi. Organizátorem exkurze je Mgr. Dalibor Bátrla, který jednotlivým třídám poskytne potřebné informace.
6.5.2011

Úspěšná exkurze


Ve dnech 2. - 6. května 2011 se 39 studentů našeho gymnázia zúčastnilo exkurze do Florencie, Říma a Vatikánu. Celá akce proběhla velmi úspěšně, účastníci vzdělávacího zájezdu se seznámili s řadou významných historických památek především z období antiky, renesance a baroka. K největším zážitkům patřila např. návštěva Kolosea a pohled na Řím z vrcholu kopule chrámu sv. Petra. Nabyté poznatky jistě přispěly k rozšíření všeobecného kutlurního rozhledu všech zúčastněných, studenti jich mohou využít také při dalším studiu.


6.4.2011

Tomáš Franek opět vítězem!

Ani v krajském kole Dějepisné olympiády nenašel letos Tomáš Franek (2.B) přemožitele. Prokázal obdivuhodné znalosti z oboru dějin lékařství, které jsou letošním tématem této soutěže, a probojoval se až do celostátního kola. To proběhne počátkem června v Plzni. Za dosavadní mimořádně úspěšnou reprezentaci školy Tomášovi děkujeme a přejeme mu hodně štěstí i ve "finále"!
15.2.2011

Tomáš Franek vítězem okresního kola Dějepisné olympiády!


Již podruhé reprezentoval naši školu v okresním kole Dějepisné olympiády student 2.B Tomáš Franek. V loňském školním roce vybojoval krásné 3. místo, letos však již přemožitele nenašel a stal se vítězem tohoto klání. Krajské kolo soutěže, jejíž téma letos zní "Od šamana k penicilinu", proběhne 4. dubna 2011 v Ostravě. K mimořádnému úspěchu Tomášovi blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru i v dalším kole!
2.12.2010

Výsledky Dějepisné olympiády ve šk. roce 2010/2011


Dne 23. listopadu proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 40. ročníku Dějepisné olympiády. Na předních místech se umístili tito žáci:
1. místo: Tomáš Franek (2.B)
2. místo: Tomáš Cieslar (2.B)
3. místo: Jaroslav Cienciala (1.B)
Blahopřejeme a vítězi přejeme mnoho úspěchů v okresním kole soutěže!
19.11.2010

Úspěšná reprezentace


Ve dnech 17. a 18. listopadu 2010 byla naše škola úspěšně reprezentována studenty Petrou Nevelöšovou a Petrem Zbončákem na mezinárodní studentské konferenci Nenápadní hrdinové v Bratislavě. Za doprovodu Mgr. Aleny Wozniakové prožili dva krásné dny a pro další studium načerpali řadu podnětů. Blahopřejeme a děkujeme!

Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390