Matematika


8.9.2013

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Pojďte si ověřit své logické myšlení v zajímavé soutěži, kterou pořádá Mensa České republiky. Informace o soutěži naleznete zde.
8.9.2013

Matematická olympiáda

Začátkem září 2013 byl vyhlášen 63. ročník Matematické olympiády. Informace k průběhu tohoto ročníku a zadání úloh v jednotlivých kategoriích naleznete zde: MO 2013/2014. Zadání si rovněž můžete stáhnout zde kategorie Z8,Z9, kategorie ABC. Důležité jsou informace týkající se kategorií a termínů jednotlivých kol.
25.6.2013

Povinný předmět:

Volitelné předměty:

19.6.2013

Matematický seminář 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 budou studenti, kteří se přihlásili do semináře z matematiky, rozděleni do skupin. Toto rozdělení naleznete zde
10.5.2013

Matematická olympiáda

V úterý 9. dubna 2013 proběhlo krajské kolo MO kategorie C. Miroslav Mrajca ze 3.B se stal úspěšným řešitelem a obsadil krásné 6. - 7. místo z 38 účastníků.

Blahopřejeme.

22.4.2013

SUDOKU 2013Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se konalo školní kolo soutěže v řešení sudoku. Suverénní vítězkou se stala Katarína Przywarová (6.A).
Na foto stojí jako čtvrtá zleva.

Blahopřejeme.

18.4.2013

Matematická olympiáda

Ve středu 17. dubna 2013 se konalo okresní kolo MO kategorie Z8. Za naší školu soutěžili čtyři studenti a z nich se úspěšnými řešiteli stali Magdaléna Pilchová, Jakub Kocyan (oba 1. A) a Terezie Onderková (1.B), která obsadila 1. - 2. místo a získala plný počet bodů.

Blahopřejeme.

25.3.2013

Klokan

Dne 22. března 2013 se konalo školní kolo této soutěže, kterého se zúčasnilo 148 žáků. Soutěžilo se ve třech kategoriích KADET, JUNIOR, STUDENT. Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
KadetPavel Šimovec2.B84 body
JuniorMiroslav Mrajca3.B79 bodů
StudentRobin Oczko3.D58 bodů

Blahopřejeme.

6.2.2013

Matematická olympiáda

Blahopřejeme Miroslavu Mrajcovi k postupu do krajského kola Matematické olympiády kategorie C. Ve školním kole získal plný počet bodů.
30.1.2013

Proč se učíme matematiku?

Matematika vždy byla a vždy bude neoddělitelnou součástí lidské kultury. Lidé matematiku pěstovali od nepaměti, vyučovali ji, předávali dalším generacím, a to i navzdory tomu, že v některých dějinných obdobích neměla na růžích ustláno. Přemýšliví a zvídaví lidé byli vždy trnem v oku fanatikům všeho druhu, nepřístupným diskusi a argumentům, přesvědčeným, že pouze jejich pravda je jediná a správná.
Nelze být vzdělaným člověkem a nevědět nic o tom, čím přispěla matematika k rozvoji lidské vzdělanosti a kultury. Lidé, kteří se vychloubají tím, že matematika je pro ně španělskou vesnicí, jsou hodni politování, nikoli proto, že jejich matematické znalosti nepřekročily nejspíše úroveň z doby tisíc let před naším letopočtem, ale hlavně proto, že to považují za přednost. Lidé, kteří byli ve škole matematicky vzděláváni a toto vzdělání předem neodmítali, mají naději, že v jejich myšlení a konání zanechá tato výuka nějaké stopy i poté, když většinu poznatků zapomenou, že budou umět samostatně a kriticky myslet.

Smyslem vyučování matematice na gymnáziu je podporovat a rozvíjet schopnost samostatného a tvůrčího myšlení, těm studentům, kteří budou pokračovat ve studiu na vysoké škole, dát potřebné vědomosti.

(Emil Calda)

30.1.2013

Pythagoriáda

Dne 30. ledna 2013 se konalo školní kolo, kterého se zúčastnilo 22 žáků prvních ročníků šestiletého studia. Nejvice se dařilo Dominiku Cubrovi a Mirkovi Řehounkovi, kteří se shodným počtem bodů obsadili 1.- 2. místo. Třetím úspěšným řešitelem se stala Magdaléna Pilchová (všichni z 1. A).

Blahopřejeme.

7.1.2013

Internetová matematická olympiáda

27. 11. 2012 proběhl 5. ročník Internetové matematické olympiády, které se zúčastnili tito studenti: 3.B - Kamil Cinkraut, Miroslav Mrajca, Jiří Mravec, Martin Fargač; 5.A - Daniel Bialožyt, Martin Rucki; 5.B - Tereza Šimková; 6.A - Petra Golíková, Veronika Mitrengová, Kateřina Zubková, Jakub Sikora, Tamara Fargačová; 6.C - Vojtěch Kučírek, Tomáš Tkadlec. Za jejich účast děkujeme.
16.11.2012

Sudoku

Soutěže v řešení sudoku, která proběhla 15. listopadu 2012 v Havířově, se už tradičně zúčastnilo družstvo našeho gymnázia. V konkurenci 17 družstev, z nichž pouze 8 soutěž dokončilo, obsadilo naše družstvo krásné 3. místo. Kamilu Cinkrautovi (3.B), Simoně Novobílské (5.B) a Ondrovi Cieslarovi (2.A) děkujeme za reprezentaci školy.


30.1.2012

MIROSLAV MRAJCA opět na stupni nejvyšším

Miroslav Mrajca ze třídy 2.B obsadil 1. – 3. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z-9. Získal plný počet bodů, tj. 24. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
30.1.2012

Pythagoriáda

V okresním kole Pythagoriády se umístil Štěpán Stenchlák ze třídy 1.A na 2. – 3. místě.
Blahopřejeme.
16.11.2011

Pythagoriáda

Školního kola se zúčastnilo 25 žáků prvních ročníků šestiletého studia. Úspěšnými řešiteli se stali a získali následující umístění:
1. místoŠtěpán Stenchlák1.A12 bodů
2.-3. místoPavel Šimovec1.B10 bodů
2.-3. místoJiří Měrka1.B10 bodů
4. místoPavlína Turčanová1.B9 bodů

Blahopřejeme.

Gymnázium, Třinec,
příspěvková organizace
 
Třinec, Komenského 713, 739 61
sekretariat@gymtri.cz
tel: 558 325 284
ID: cvrqybw....IČ: 00601390